Thế nào là xói mòn đất?

Thế nào là xói mòn đất?

Trả lời:

Loading...

Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác động của nước mưa, nước tưới, tuyết tan, gió,..

Đánh giá bài viết
Loading...
Xem thêm:  Thế nào là lai gây thành? Mục đích của lai gây thành có gì giống và khác lai kinh tế?
DMCA.com Protection Status