Công nghệ lớp 10

Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Trả lời:

Quê em là vùng đất mặn và có các biện pháp cải tạo sau:

+ Đắp đê biển 

+ Xây dựng kênh, mương

+ Bón vôi, tháo nước ngọt để rửa mặn, bổ sung các chất hữu cơ,…

+ Trồng cây ngập mặn

Xem thêm:  Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hóa học.

Post Comment