Nêu đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng.

Nêu đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng.

Trả lời:

Loading...

Cây rừng là cây dài ngày, cho nên quy trình sản xuất chủ yếu gồm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: sản xuất giống SNC và NC thực hiện theo cách chọn lọc các cây trội đạt tiêu chuẩn SNC để xây dựng rừng giống hoặc vườn giống.

– Giai đoạn 2: Nhân giống cây rừng ở rừng giống hoặc vườn giống để cung cấp giống cho sản xuất, có thể bằng hạt, bằng giâm hom hoặc bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Nêu đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng.
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Nêu tính chất chính của đất phèn và các biện pháp cải tạo.
DMCA.com Protection Status