Công nghệ lớp 10

Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh chuyển hóa lân.

Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh chuyển hóa lân.

Trả lời:

– Đặc điểm: là loại phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ (photphobacterin), hoặc vi sinh vật chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan (phân lân hữu cơ vi sinh)

Thành phần: than bùn, vi sinh vật chuyển hóa lân, bột photphorit hoặc apatit, các nguyên tố khoáng và vi lượng.

– Cách dùng: Để tẩm hạt giống trước khi gieo, hoặc bón trực tiếp vào đất.

Xem thêm:  Làm thế nào để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi?

Post Comment