Công nghệ lớp 10

Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh cố định đạm.

Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh cố định đạm.

Trả lời:

– Đặc điểm:

Phân VSV cố định đạm là loại phân có chứa các nhóm VSV cố định nitơ tự do sống cộng sinh với cây họ Đậu, hoặc sống hội sinh với cây lúa và một số cây khác.

– Sản phẩm: 

+ Phân Nitragin 

+ Phân Azogin

– Thành phần: than bùn, VSV nốt sần cây họ đậu, các chất khoáng và nguyên tố vi lượng

– Sử dụng:

 + Tẩm hạt hoặc rễ trước khi gieo trồng.

 + Bón trực tiếp vào đất.

+ Sau khi tẩm hạt giống cần được gieo trồng và vùi vào đất ngay.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Những yếu tố nào của môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nông, lâm, thủy sản trong thời gian bảo quản? Theo em, muốn bảo quản tốt nông, lâm, thủy sản cần phải làm gì?

Post Comment