Công nghệ lớp 10

Nêu đặc điểm và kĩ thuật sử dụng phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật.

Nêu đặc điểm và kĩ thuật sử dụng phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật.

Trả lời:

 

Phân hoá học

Phân hữu cơ

Phân vi sinh vật

 

– Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lê chất dinh dưỡng cao.

– Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng thành phần và tỉ lệ không ổn định

– Chứa vi sinh vât sống, thời hạn sử dụng ngắn

 

– Dễ tan, dễ hấp thụ, hiệu quả nhanh

– Cần có quá trình khoáng hoá mới sử dụng được hiệu quả châm

– Mỗi loại chỉ thích hợp với 1 loại cây trồng

 

– Bón nhiều, liên tục làm đất hoá chua

– Không làm hại đất

– Không hại đất

 

– Bón thúc là chính, phân lân có thể bón lót

– ủ cho hoai mục

– Tẩm, trôn vào hạt, rễ cây trước khi trồng

Cách sử dụng

– Cần kết hợp bón vôi giảm độ chua do phân hoá học gây ra

– Dùng bón lót là chính

– Bón trực tiếp vào đất

 

– Nên sử dụng phân hỗn hợp NPK 

 

 

Xem thêm:  Hãy mô tả quy trình công nghệ sản xuất sữa bột.

Post Comment