Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất.

Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất.

Trả lời:

Loading...

– Keo đất là những phần tử nhỏ, có kích thước dưới 1µm, không hoà tan trong nước, ở trạng thái huyền phù.

– Cấu tạo gồm 1 nhân, ngoài nhân là lớp ion quyết định điện có thể là – (keo âm) hoặc + (keo dương), ngoài lớp ion quyết định là lớp ion bù mang điện tích trái dấu với lớp ion quyết định điện. Lớp ion bù gồm 2 lớp, phía trong là lớp ion bất đông, ngoài là lớp ion khuếch tán 

Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất.
3 (60%) 1 đánh giá
Loading...
Xem thêm:  Trình bày khái niệm và mục đích của việc lai giống.
DMCA.com Protection Status