Công nghệ lớp 10

Nêu một số phương pháp bảo quản cá và quy trình tóm tắt bảo quản cá bằng phương pháp lạnh.

Nêu một số phương pháp bảo quản cá và quy trình tóm tắt bảo quản cá bằng phương pháp lạnh.

Trả lời:

+ Các phương pháp

– Bảo quản lạnh

– Ướp muối

– Bảo quản bằng axit hữu cơ

– Bảo quản bằng chất chống oxi hóa

– Hun khói

– Đóng hộp

+ Quy trình bảo quản cá bằng phương pháp lạnh

Xử lí nguyên liệu -> ướp đá -> bảo quản -> sử dụng

Xem thêm:  Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Post Comment