Công nghệ lớp 10

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Trả lời:

– Bảo quản lạnh (180 – 220 ngày)

– Bảo quản bằng nước vôi

– Tạo màng mỏng để bảo quản

– Dùng khí NO2, N2 hoặc hỗn hợp hai khí trên để bảo quản

– Dùng muối để bảo quản

Xem thêm:  Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Post Comment