Công nghệ lớp 10

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Trả lời:

– Bảo quản lạnh (180 – 220 ngày)

– Bảo quản bằng nước vôi

– Tạo màng mỏng để bảo quản

– Dùng khí NO2, N2 hoặc hỗn hợp hai khí trên để bảo quản

– Dùng muối để bảo quản

Xem thêm:  Thế nào là độ phì nhiêu của đất? Nêu một số biện pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu của đất.

Post Comment