Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Trả lời:

Loading...

– Bảo quản lạnh (180 – 220 ngày)

– Bảo quản bằng nước vôi

– Tạo màng mỏng để bảo quản

– Dùng khí NO2, N2 hoặc hỗn hợp hai khí trên để bảo quản

– Dùng muối để bảo quản

Đánh giá bài viết
Loading...
Xem thêm:  Môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển bệnh?
DMCA.com Protection Status