Khoa học lớp 5

Nêu một số ví dụ về vai trò của nữ ở trong lớp, trong trường và ở địa phương bạn.

Nêu một số ví dụ về vai trò của nữ ở trong lớp, trong trường và ở địa phương bạn.

Trả lời:

Ví dụ về vai trò của nữ:

Trong lớp: làm lớp trưởng, lớp phó,…

Trong trường: cô giáo, cô hiệu trưởng,..

Ở địa phương: làm chủ tịch hội phụ nữ,..

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Sưu tầm một số hoa liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng

Post Comment