Công nghệ lớp 10

Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Trả lời:

– Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi

– Địa hình dốc thoải nên quá trình rửa trôi mạnh

– Tập quán canh tác lạc hậu dẫn đến đất thoái hóa mạnh

– Chặt phá rừng 

Xem thêm:  Nêu những tính chất chính của đất xám bạc màu?

Post Comment