Vật lý lớp 11

Nêu nguyên tắc chung đối với quá trình tạo thành suất điện động của các nguồn điện

Nêu nguyên tắc chung đối với quá trình tạo thành suất điện động của các nguồn điện

Lời giải:

Nguyên tắc chung đối với quá trình tạo thành suất điện động của các nguồn điện là lực lạ thực hiện công làm di chuyển điện tích dương q di chuyển ngược chiều điện trường, tạo ta sự chênh lệch điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

Xem thêm:  Hãy giải thích hình dạng của đường đặc trưng vôn – ampe của lớp chuyển tiếp p – n

Post Comment