Vật lý lớp 11

Nêu nguyên tắc của thí nghiệm kiểm chứng định luật Jun – lenxo.

Nêu nguyên tắc của thí nghiệm kiểm chứng định luật Jun – lenxo.

Lời giải:

Nguyên tắc của thí nghiệm kiểm chứng định luật Jun – lenxo là dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. khi có một dòng điện chạy qua một vật dẫn sẽ làm nóng vật dẫn lên. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình phương cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua vật.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Quang điện trở và photođiôt đều có thể dùng làm cảm biến ánh sáng. Hãy so sánh hoạt động của hai loại cảm biến này.

Post Comment