Nêu những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới.

Nêu những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới.

Trả lời:

Loading...

Trong thời gian tới, ngành nồng, lâm, ngu nghiệp nước ta cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau đảy:

1. Tăng cường sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia.

2. Đầu tư phát triển chăn nuôi để đưa ngành này thành ngành sản xuất chính.

3. Xây dựng một nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái – một nền nông nghiệp sản xuất đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất kháu, nhưng không gây ô nhiễm và suy thoái môi trường.

4. Áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chọn, tao giống vật nuôi, cây trồng để nâng cao năng suất vá chất lượng sản phẩm.

5. Đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật vào khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch để giảm bớt hao hụt sản phẩm và nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Đánh giá bài viết
Loading...

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng?
DMCA.com Protection Status