Nêu sự khác nhau giữa sự nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hương ứng.

Nêu sự khác nhau giữa sự nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hương ứng.

Lời giải:

Loading...
Nhiễm điện do tiếp xúc Nhiễm điện do hưởng ứng
– Là hiện tượng nhiễm điện xảy ra khi có sự tiếp xúc giữa các vật. – Có sự trao đổi điện tích giữa các vật. – Là hiện tượng nhiễm điện xảy ra khi các vật tiến đến gần nhau nhưng không tiếp xúc. – Không có sự trao đổi điện tích giữa các vật.
Nêu sự khác nhau giữa sự nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hương ứng.
5 (99.67%) 483 đánh giá
Loading...
DMCA.com Protection Status