Công nghệ lớp 10

Nêu tính chất chính của đất mặn và các biện pháp cải tạo.

Nêu tính chất chính của đất mặn và các biện pháp cải tạo.

Trả lời:

– Đất mặn là đất có chứa nhiều cation Na+ hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch đất.

_ Các tính chất của đất mặn:

+ Đất có thành phần cơ giới nặng, tỉ lệ sét cao: 50-60%

+ Có nhiều muối tan NaCl, Na2SO4

+ Phản ứng: Trung tính hoặc kiềm yêu

+ Nghèo mùn, nghèo đạm

+ Vi sinh vật hoạt động yếu

_ Các biện pháp cải tạo:

+ Biện pháp thủy lợi

+ Biện pháp bón vôi

+ Biện pháp trồng cây chịu mặn

Từ khóa tìm kiếm

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Trường hợp nào bệnh có thể phát triển thành dịch lớn? Làm thế nào phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh cho vật nuôi?

Post Comment