Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Trả lời:

Loading...

Động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn động lực cơ khí để sử dụng ở tất cảc các ngành và lĩnh vực sản xuất tạo ra của cải vật chất, phục vụ con người.

Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status