Nêu vai trò của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Nêu vai trò của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Trả lời:

Động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn động lực cơ khí để sử dụng ở tất cảc các ngành và lĩnh vực sản xuất tạo ra của cải vật chất, phục vụ con người.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Nêu các cơ cấu và hệ thống chính của động cơ xăng và động cơ diêzen.
DMCA.com Protection Status