Nêu vai trò của nhiệt đối với con người, động vật và thực vật.

Nêu vai trò của nhiệt đối với con người, động vật và thực vật.

Trả lời:

Loading...

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến sự lớn lên, sinh sản và phân bố của động vật, thực vật. Mỗi loại động vật, thực vật có nhu cầu về nhiệt độ thích hợp. Nếu phải sống trong điều kiện nhiệt độ không thích hợp mà cơ thể không tự điều chỉnh được hoặc không có những biện pháp nhân tạo để khắc phục, mọi sinh vật sẽ chết, kể cả con người.

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status