Nêu vai trò của vi-ta-min.

Nêu vai trò của vi-ta-min.

Trả lời:

Vi-ta-min  là những chất tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, chúng ta rất cần cho hoạt động sống của cơ thể.

Nếu thiếu vi-ta-min, cơ thể sẽ bị bệnh. Chẳng hạn: Thiếu vi-ta-min A sẽ mắc bệnh khô mắt, quáng gà. Thiếu vi-ta-min D sẽ mắc bệnh còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn. Thiếu vi-ta-min C sẽ mắc bệnh chảy máu chân răng. Thiếu vi-ta-min B1 sẽ bị phù, …

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Lấy tay bịt mũi và ngậm miệng lại, bạn cảm thấy thế nào?
DMCA.com Protection Status