Nghị luận về câu tục ngữ: Cái khó bó cái khôn

Đoạn văn nghị luận về câu tục ngữ: Cái khó bó cái khôn

Những khó khăn trong cuộc sống thường hạn chế việc phát huy khả năng của con người. Từ thực tế đó, dân gian đã đúc kết câu tục ngữ: Cái khó bó cái khôn.

Loading...

Vậy, “cái khó bó cái khôn” có nghĩa là gì? “Cái khó” được hiểu là hoàn cảnh, điều kiện khó khăn không cho thực hiện một việc nào đó. “Cái khôn” là những dự kiến, kế hoạch, dự định tốt, sáng suốt. “Bó” nghĩa là trói buộc, hạn chế, không cho thực hiện. Cái khó là những khó khăn trong thực tế cuộc sống, bó là sự trói buộc, cái khôn là khả năng suy nghĩ, sáng tạo của con người. Bằng một cách nói hình tượng, dân gian đã mang đến cho chúng ta nhiều điều đáng để suy nghĩ. Trong cuộc sống, những khó khăn thường hạn chế nhiều đến việc phát huy tài năng, sức sáng tạo của con người. Điều này đúng nhưng đồng thời cũng có mặt chưa đúng.

Chưa đúng vì nó còn phiến diện, chưa đánh giá đúng mức vai trò của sự nỗ lực chủ quan của con người. Trên thực tế, có rất nhiều người dù còn gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng họ vẫn nỗ lực vươn lên để học tập tốt hoặc hoàn thành xuất xắc những nhiệm vụ được giao…Nhưng câu tục ngữ cũng đưa ra một nghịch lý khách quan: Sự phát triển chủ quan bao giờ cũng chịu ảnh hưởng, chịu sự tác động của hoàn cảnh khách quan. Ví dụ: Có điều kiện thuận lợi trong học tập (thời gian, tài liệu, thầy giỏi, bạn tốt…) thì ta có thể học tập tốt. Ngược lại, hoàn cảnh khó khăn thì kết quae học tập của ta bị hạn chế. Từ đây, ta nhận ra những bài học đáng quý cho bản thân mình. Hoàn cảnh càng khó khăn, ta càng phải quyết tâm khắc phục. Khó khăn chính là môi trường để rèn luyện bản lĩnh, giúp ta thành công trong cuộc sống. Trong hoàn cảnh nào cũng cần đặt lên hàng đầu sự nỗ lực chủ quan, lấy ý chí và nghị lực để qua khó khăn thử thách và vươn tới thành công.

Đánh giá bài viết
Loading...

Leave a Comment