Nghị luận về vấn đề tự giáo dục: Mỗi người nhận hai thứ giáo dục, một thứ là do người khác truyền cho và một thứ quan trọng hơn nhiều là do chính mình tự tạo

Nghị luận về vấn đề tự giáo dục: Mỗi người nhận hai thứ giáo dục, một thứ là do người khác truyền cho và một thứ quan trọng hơn nhiều là do chính mình tự tạo

Mỗi chúng ta ai cũng được giáo dục, được học hỏi nhiều điều hay từ thầy cô, bạn bè và có thể học từ chính bản thân chúng ta. Vì vậy có ý kiến cho rằng: "Mỗi người nhận hai thứ giáo dục, một thứ là do người khác truyền cho và một thứ quan trọng hơn nhiều là do chính mình tự tạo". Vậy ta hiểu "Tự giáo dục" là như thế nào?

Loading...

Quả đúng như vậy, tự giáo dục là tự mình dạy bản thân, rút ra bài học từ chính con người mình hay được chỉ dạy những điều tốt, hay, dở từ người khác và đó cũng chính là sự tự nhận thức, có cái nhìn về những vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Vậy tại sao chúng ta cần được giáo dục?

Một xã hội muốn phát triển tiến bộ phải có nhiều nhân tài, mà nhân tài phải là người thực học, được tiếp thu những kiến thức và các phẩm chất đạo đức tinh hoa của nhân loại và dân tộc thông qua sự giáo dục của cộng đồng. Chính giáo dục là điểm bắt đầu, là nơi sản sinh ra nguồn lực cho sự cường thịnh của một nước. Vì thế mà chúng ta cần phải được giáo dục toàn diện. Cũng giống như anh trai tôi, anh ấy đã được nhận và tiếp thu những kiến thức chuyên môn để giờ đây anh ấy trở thành tổng giám đốc của một công ty phần mềm và không ngừng ở đó, anh ấy còn tự giáo dục bản thân về nhiều mặt khác. 

Trong cuộc sống hiện nay nếu muốn thành công, được người khác yêu mến, tôn trọng thì bản thân phải luôn tiếp thu mà những gì người khác mang lại cho mình, từ đó mà tự cải tạo, chấn chỉnh bản thân và trở thành con người có nhân cách và phẩm chất, đạo đức tốt.

Bên cạnh đó, còn có những thành phần xã hội không được giáo dục, họ cũng không thể nhận thức được chính bản thân có những gia đình cha mẹ không được giáo dục đủ trình độ và khi có con thì không đủ kinh phí để cho con cái đi học và vì thế những đứa con ấy đã trở thành thành phần xấu của xã hội, bị mọi người chê bai, xa lánh.

Tóm lại, đất nước chúng ta có cường thịnh hay không tùy thuộc vào việc nền giáo dục của chúng ta có đổi mới để có thể sinh ra những nhân tài thực sự hay không. Đó không phải là một việc khó, nhưng chắc chắn cũng không dễ dàng gì hơn.

Nghị luận về vấn đề tự giáo dục: Mỗi người nhận hai thứ giáo dục, một thứ là do người khác truyền cho và một thứ quan trọng hơn nhiều là do chính mình tự tạo
5 (99.88%) 482 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status