Vật lý lớp 11

Người ta có thể tạo ra lủa với một thấu kính,. Khẳng định này đúng không? Nếu đúng, hãy trình bày cách tạo ra lửa bằng cách xử dụng một thấu kính

Người ta có thể tạo ra lủa với một thấu kính,. Khẳng định này đúng không? Nếu đúng, hãy trình bày cách tạo ra lửa bằng cách xử dụng một thấu kính

Lời giải:

Người ta có thể tạo ra lửa với một thấu kính. Khẳng định này là đúng

Để tạo ra lửa ta thướng trục chính của một thấu kính hội tụ về phía mặt trời

Khi đó chùm tai sáng từ mặt trời tới là chùm tia song song. Chùm tia ló qua thấu kính sẽ hội tụ tại tiêu điểm ảnh chính F’ của thấu kính. Do đó nếu đăt tại điểm này các vật dễ cháy như giấy vụn, ta sẽ thu được lửa

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hãy chứng minh các công thức: ℰ b=m ℰ ;rb=mr/n

Post Comment