Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?

Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?

Trả lời:

Loading...

Ma trận 3 khối phục lại 3 tín hiệu màu cơ bản: Đỏ, lục, lam.

Đánh giá bài viết
Loading...
DMCA.com Protection Status