Oleum là gì?

Oleum là gì?

a) Hãy xác định công thức của oleum A, biết rằng sau khi hòa tan 3,38 gam A vào nước, người ta phải cùng 800ml dung dịch KOH 0,1M để trung hòa dung dịch A.

Loading...

b) Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200 gam nước để được dung dịch H2SO4 10%?

Lời giải:

Oleum là dung dịch H2SO4 98% hấp thụ SO3 được oleum H2SO4.nSO3 v

H2SO4+ nSO3 → H2SO4.nSO3

a) Xác định công thức oleum.

Oleum là gì?

Ta có: nKOH= 0,8.0,1 = 0,08 (mol)

Khi hòa tan oleum vào nước có quá trình:

H2SO4. nSO3 + nH2O → (n + 1) H2SO4 (2)

Từ (2) và đề bài, ta có:

Oleum là gì?

Giải ra được n = 3. Vậy công thức phân tử oleum là: H2SO4. 3SO3.

b) Gọi a là số mol oleum H2SO4. 3SO3

Moleum = 98 + 240 = 338 u => moleum = 338a

Khi hòa tan oleum vào nước có phản ứng sau:

Oleum là gì?

Khối lượng H2SO4 khi hòa tan a mol oleum: 98.4a = 392a

Oleum là gì?

Vậy moleum phải dùng = 338.0,0558 = 18,86 (gam)

Oleum là gì?
Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Có thể bạn quan tâm?