Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Bản vẽ lắp dùng để làm gì? Trả lời: Bản vẽ lắp thể hiện hình dạng, vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau. Công dụng: bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.