Phân tích và làm sáng tỏ câu nói: Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Phân tích và làm sáng tỏ câu nói: Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên

Loading...

Hồ Chí Minh”

 

Lời khuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất có ích cho tất cả mọi người. Bởi lẽ làm việc gì cũng phải gặp khó khăn, nếu con người không kiên trì và quyết tâm vượt khó thì sẽ chẳng làm được gì. Nguyễn Bá Học có ý kiến cho rằng: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Vậy, ý kiến ấy có vai trò, ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của mỗi con người trong chúng ta?

Thật vậy, câu nói trên có ý nghĩa khẳng định và nhấn mạnh vai trò của yếu tố tinh thần, tư tưởng kiên trì, vượt khó của con người đối với sự thành công trong công việc. “Đường đi khó” có ý nghĩa là con đường mà chúng ta đang bước đi luôn trải đầy chông gai, vất vả khó mà vượt qua được một cách dễ dàng. Những trở ngại “ngăn sông, cách núi” dường như không làm chùn bước của những con người giàu lòng kiên định, quyết tâm vượt lên trên sự gian truân, cực khổ. Và khi tư tưởng thông suốt, tinh thần vững vàng thì sẽ có quyết tâm cao, có ý chí vững mạnhđể vượt qua các thử thách, khó khăn. Vậy tinh thần vượt khó và quyết tâm hoàn thành công việc là điều rất quan trọng trong công việc quyết định sự thành công của chúng ta. Trong cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc ta, tinh thần vượt khó ấy đã thể hiện được rất sôi nổi và rất đẹp. Hình tượng những người lính với tinh thần bất khuất, đạp lên mọi khó khăn, gian khổ để chiến đấu, chiến thắng nổi vất vả và chiến thắng kẻ thù đã trở thành những hình tượng nghệ thuật điển hình về tinh thần vượt khó:

“Đèo cao thì mặc đèo cao
Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo”

Câu nói của Nguyễn Bá Học rất đúng với những khó khăn trong hoạt động cách mạng. Sự nghiệp đấu tranh cách mạng để giải phóng dân tộc, là sự nghiệp lâu dài, gian khổ và cần nhiều nhất lòng quyết tâm và sự kiên định lí tưởng. Câu nói đã đúc kết một kinh nghiệm được rút ra từ những khó khăn và thành bại trong cuộc đấu tranh không ngừng vì lẽ phải. Đường đi khó không phải vì bản thân con đường ấy có nhiều chướng ngại vật mà khó bởi người đi đường không có quyết tâm cao.

Trên con đường của mỗi chúng ta bao giờ cũng đầy chông gai, cuộc đời là chuỗi dài của những cuộc thử sức. Và con người không thể làm gì được nếu thiếu quyết tâm, thiếu tinh thần vượt khó. Chúng ta vẫn thường nhắc nhở mình rằng: “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, đây cũng là một cách để động viên mình, vượt qua chính mình, tiến tới hoàn thành công việc đúng thời hạn. Dù việc lớn hay việc nhỏ con người cũng phải có quyết tâm. Trong cuộc sống hiện nay, học sinh chúng ta phải quyết tâm cao mới từ chối được những ham muốn của bản thân, từ chối được sự hấp dẫn của những thú vui để tập trung vào việc trau dồi tri thức.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần phê phán những người không kiên trì vượt khó mà còn cản trở những người muốn vươn lên. Con đường nào cũng có khó khăn và gian khổ, con đường càng vinh quang càng nhiều chông gai. Nếu chúng ta không vươn lên phía trước mà đợi người khác làm thế cho mình coi như là vô dụng, không kiên trì vượt khó. Nguyễn Bá Học đã dạy cho ta: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Để vượt qua được những trở ngại trên đường đi, không có cách nào khác là phải quyết tâm.

Câu nói của Nguyễn Bá Học thật sự là một lời khuyên đúng đắn và bổ ích. Chúng ta cần phải biết kiên trì, vượt khó trong mọi việc mới đạt được thành công. Riêng bản thân tôi, tôi sẽ cố gắng vượt mọi trở ngại trong cuộc sống để tiến dần đến bước đường vinh quang của sự thành công không chỉ trong việc học tập mà còn trong cuộc sống, để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô đã tin tưởng và yêu thương.

Đánh giá bài viết
Loading...

Leave a Comment