Vật lý lớp 10

Rơi tự do là chuyển động đều hay là nhanh dần đều? Làm thế nào biết được điều đó?

Rơi tự do là chuyển động đều hay là nhanh dần đều? Làm thế nào biết được điều đó?

Lời giải:

Rơi tự do là chuyển dộng nhanh dần đều.

Thí nghiệm chứng minh: Gắn vào vật nặng một băng giấy và luồn băng giấy qua khe một bộ rung đặt cố định ở một độ cao. Tha vật nặng rơi tự do đồng thời cho bộ rung hoạt động. Bút đầu rung đánh dấu vào băng giấy những điểm liên tiếp cách nhau 0,02s.

Gọi ∆S1, ∆S2, ∆S3,… là những quãng đường vật rơi được trong các khoảng thời gian bằng nhau ∆t = 0,02s.

Kết quả cho ta:

∆S2 – ∆S1 = ∆S3 – ∆S2 = ∆S4 – ∆S3 =… = hằng số.

Kết quả này phù hợp với đặc điểm của chuyên động nhanh dần đều.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Người nhảy dù có rơi tự do không?

Post Comment