So sánh tính chất của nước ở các thể: lỏng, khí, rắn.

So sánh tính chất của nước ở các thể: lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

Trả lời:

Loading...

 

Nước ở thể lỏng

Nước ở thể khí

Nước ở thể rắn

Có mùi không?

Không

Không

Không

Có nhìn thấy bằng mắt thường không?

 

Có hình dạng nhất định không?

Không

Không

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status