Suy nghĩ của em về vấn đề: Vì cái gì mà ta sống trên đời

Suy nghĩ của em về vấn đề: Vì cái gì mà ta sống trên đời

Trong cuộc sống của mỗi con người thì ai cũng cần phải có một lý tưởng, một mục đích sống của riêng mình. Vì thế có câu nói cho rằng: "Vì cái mà ta sống trên đời". Vậy ta hiểu như thế nào về câu nói trên?

Loading...

Quả thật đúng như vậy, đây là một câu triết lý, một lý tưởng sống. "Vì cái gì" ý nói mục đích sống của chúng ta. Cụm từ này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng mục đích sống của mỗi con người. Vì chỉ khi nào có mục đích sống con người mới có mục tiêu để phấn đấu, để tiếp tục sống. Chỉ khi nào có mục đích sống con người mới có thể phát huy tối đa được những tiềm năng vốn có của mình. Nó cũng sẽ giúp ta những tiềm năng ẩn khác trong con người. Và khi nào có mục đích sống con người mới nỗ lực hết mình, mới hoàn thiện được bản thân, hoàn thiện được nhân cách. Những người có mục đích sống, ta lúc nào cũng thấy họ cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc, luôn nỗ lực vươn lên đạt được những điều mình mong muốn. Cũng giống như Hồ chủ tích, vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta luôn nỗ lực đi tìm con đường cứu nước. Vì đã có mục đích để nỗ lực, cuối cùng Bác cũng đã tìm ra con đường yêu nước là giải phóng đem lại hòa bình và tự do cho dân tộc ta. Còn trong cuộc sống hiện nay thì mỗi người đều có mục đích riêng của mình, để mọi người đều có sự cố gắng. Vì họ biết nếu không có mục đích sống, không có cố gắng sẽ bị đào thải khỏi xã hội. Vì vậy mà mọi người không ngừng cố gắng để hoàn thành mục đích của mình. Và nếu họ đã hoàn thành một mục tiêu của mình thì họ sẽ tìm cho mình mục tiêu mới để tiếp tục cố gắng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có người sống không có mục tiêu, mục đích và cuộc đời bỗng trở nên vô vị, nhàm chán, không đáng sống. Những người đó sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ sẽ kéo cả xã hội đi xuống, không phát triển được và bị trì trệ. Vì vậy, những người đó sẽ bị loại khỏi xã hội. Ngoài ra cũng có những người chỉ mới hoàn thành có một mục đích trong cuộc sống đã trở nên thoải mãn, tự đắc mà không cố gắng nữa thì sẽ nhanh chóng tụt lại phía sau. Chính vì vậy mà bản thân của mọi người cần cố gắng, nỗ lực, không được buông xuôi giữa chừng. Bản thân tôi cũng cần phải nỗ lực hoàn thành mục đích, mục tiêu của chính mình đặt ra, không được phép nản lòng mà từ bỏ.

Tóm lại, qua câu nói trên mọi người cần tìm một mục đích sống của riêng mình để góp phần phát triển xã hội và đất nước thêm giàu mạnh.

Đánh giá bài viết
Loading...

Leave a Comment