Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?

Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?

Trả lời:

Loading...

 Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua cuộn cảm nó giống như chạy qua một dây dẫn kim loại (có điện trở nhỏ). 

Khi cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn cảm, cuộn cảm có cảm kháng (do hiện tượng tự cảm). Ta có: 

ZL = ωL = 2πfL 

Ta thấy dòng điện cao tần có f >> lớn (f →∞) suy ra ZL →∞. 

Do có cảm kháng lớn nên cản trở dòng diện cao tần coi như =0.

Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?
Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm