Tại sao khi được cấp điện ba pha, động cơ không đồng bộ ba pha quay được?

Tại sao khi được cấp điện ba pha, động cơ không đồng bộ ba pha quay được?

Trả lời:

Loading...

Khi ta cho dòng điện ba pha tần số f vào 3 dây quấn stato, sẽ tạo ra từ trường quay P đôi cực, quay với tốc độ là n= 60f/p. Từ trường quay cắt các thanh dẫn của dây quấn roto, cảm ứng các sức điện động. Vì dây quấn roto nối ngắn mạch nên sức điện động cảm ứng sẽ sinh ra dòng trong các thanh dẫn roto. Lực tác dụng tương hỗ giữa từ trường quay của máy với thanh dẫn mang dòng điện roto, kéo roto quay cùng chiều quay từ trường với tốc độ n.

Tại sao khi được cấp điện ba pha, động cơ không đồng bộ ba pha quay được?
Đánh giá bài viết
Loading...