Tại sao nói định luật Becnuli là một ứng dụng của định luật bảo toàn năng lượng?

Tại sao nói định luật Becnuli là một ứng dụng của định luật bảo toàn năng lượng?

Lời giải:

Nói định luật Becnuli là một ứng dụng của định luật bảo toàn năng lượng vì khi chứng minh định luật Becnuli ta đã áp dụng định luật bảo toàn cơ năng – một trường hợp đặc biệt của định luật bảo toàn năng lượng.

Xem thêm:  Tìm hai ví dụ khác nhau về va chạm mềm, ngoài các ví dụ đã nêu ở đầu bài
DMCA.com Protection Status