Vật lý lớp 11

Theo dự đoán của bạn, ở nhiệt độ bình thường, có thể có các electron tự do bứt ra khỏi mặt kim loại không? Tại sao?

Theo dự đoán của bạn, ở nhiệt độ bình thường, có thể có các electron tự do bứt ra khỏi mặt kim loại không? Tại sao?

Lời giải:

Ở nhiệt độ thường, khó có thể có các electron tự do bứt ra khỏi mặt kim loại vì động năng chuyển động nhiệt của các electron Wđ rất nhỏ hơn công thoát A của electron khỏi bề mặt kim loại.

Nếu có thì chỉ có một số rất ít electron do sư thăng giáng nhiệt nên có động năng khá lớn có thể thoát khỏi bề mặt kim loại.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hãy nêu một vài ví dụ trong đố dòng điện Fu – cô xuất hiện.

Post Comment