Vật lý lớp 11

Theo thuyết electron thì thế nào là vật nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm

Theo thuyết electron thì thế nào là vật nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm

Lời giải:

• Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron

• Vật nhiễm điện âm là vật thừa electron.

Từ khóa tìm kiếm

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hãy mô tả cách tạo hồ quang điện, nêu các đặc điểm chính và ứng dụng của hồ quang?

Post Comment