Khoa học lớp 5

Thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo.

Thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo.

Trả lời:

Một số đồ dùng được làm bằng chất dẻo:

Chén, đĩa, dao, dĩa, vỏ bọc ghế, áo mưa, chai, lọ, đồ chơi, bàn chải, chuỗi, hạt, nút áo, thắt lưng, bàn, ghế, túi đựng hàng, áo, quần, bí tất, dép, keo dán, phủ ngoài bìa sách, dây dù, vải dù,.. 

Xem thêm:  Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

Post Comment