Công nghệ lớp 10

Hệ thống sản xuất cây trồng gồm các giai đoạn nào?

Hệ thống sản xuất cây trồng gồm các giai đoạn nào?

Trả lời:

Gồm 3 giai đoan:

+ Giai đoan 1: sản xuất hat giống SNC;

+ Giai đoan 2: sản xuất hat giống NC;

+ Giai đoan 3: sản xuất hat giống XN

Xem thêm:  Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.

Post Comment