Hệ thống sản xuất cây trồng gồm các giai đoạn nào?

Hệ thống sản xuất cây trồng gồm các giai đoạn nào?

Trả lời:

Loading...

Gồm 3 giai đoan:

+ Giai đoan 1: sản xuất hat giống SNC;

+ Giai đoan 2: sản xuất hat giống NC;

+ Giai đoan 3: sản xuất hat giống XN

Đánh giá bài viết
Loading...
Xem thêm:  Kể lại các mầm bệnh thường gây bệnh cho vật nuôi. Lấy ví dụ.
DMCA.com Protection Status