Tốc độ phản ứng là gì?

Tốc độ phản ứng là gì?

Lời giải:

Loading...

Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

Đánh giá bài viết
Loading...

Có thể bạn quan tâm?

Leave a Comment