Trình bày các chuyển động khi tiện.

Trình bày các chuyển động khi tiện.

Trả lời:

a. Chuyển động cắt:

– Phôi quay tròn.

– Dao chuyển động tịnh tiến.

b. Chuyển động tịnh tiến

– Chuyển động tịnh tiến dao ngang.

– Chuyển động tịnh tiến dao dọc

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.
DMCA.com Protection Status