Công nghệ lớp 10

Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất cá giống.

Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất cá giống.

Trả lời:

Có 4 bước:

+ Bước 1: Chọn lọc và nuôi dưỡng cá bố mẹ.

+ Bước 2: Chọn cá đẻ (tự nhiên và nhân tạo)

+ Bước 3: Ấp trứng và ương nuôi cá bột, cá hương, cá giống

+ Bước 4:Chọn lọc và chuyển sang nuôi giai đoạn sau, tùy mục đích.

Xem thêm:  Nêu cơ sở khoa học và quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm vi khuẩn, vi rút, nấm trừ sâu bảo vệ cây trồng.

Post Comment