Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.

Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.

Trả lời:

Loading...

Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.

Các giai đoạn:

Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status