Công nghệ lớp 10

Trình bày cách tổ chức và đặc điểm của hệ nhân giống vật nuôi.

Trình bày cách tổ chức và đặc điểm của hệ nhân giống vật nuôi.

Trả lời:

Tổ chức đàn giống trong hệ thống nhân giống gồm:

– Đàn hạt nhân: số lượng ít, phẩm chất cao nhất.

– Đàn nhân giống: số lượng nhiều nhưng tiến bộ di truyền thấp hơn đàn hạt nhân.

– Đàn thương phẩm: số lượng nhiều nhất, năng suất và mức độ nuôi dưỡng thấp nhất.

Chú ý:

+ Với đàn giống thuần chủng tuân theo nguyên tắc này và chỉ được phép đưa con giống từ đàn hạt nhân xuống đàn nhân giống, từ đàn nhân giống xuống đàn thương phẩm không được làm ngược lại.

+ Nếu đàn nhân giống và thương phẩm là con lai do có ưu thế lai nên năng suất đàn nhân giống là cao nhất.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Post Comment