Vật lý lớp 11

Trình bày cách xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế.

Trình bày cách xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế.

Lời giải:

Mắc vôn kế song song với hai đầu điện trở để đo giá trị hiệu điện thế U.

Mắc ampe kế nối tiếp với điện trở để đo cường độ dòng điện I qua điện trở

Giá trị của điện trở được xác định bằng công thức:

R=U/I

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Có hai vật nhiễm điện kích thước nhỏ đẩy nhau. Các điện tích trên mỗi vật có dấu như thế nào?

Post Comment