Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.

Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.

Trả lời:

Loading...

Cấu tạo:

Linh kiện bán dẫn có 1 lớp tiếp giáp P-N, có hai cực A, K.

Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.

Kí hiệu: 

Phân loại:

+ Theo chế tạo:

– Điôt tiếp điểm.

– Điôt tiếp mặt.

+ Theo chức năng:

– Điôt ổn áp:

– Điôt chỉnh lưu:

Công dụng:

+ Điôt tiếp điểm: Chỗ tiếp giáp rất nhỏ, chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua, dùng để tách sóng và trộn tần.

+ Điôt tiếp mặt: Chỗ tiếp giáp có diện tích lớn, cho dòng điện lớn đi qua, dùng chỉnh lưu.

Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.
5 (99.83%) 481 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm