Công nghệ lớp 10

Trình bày cơ sở và các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên của cá.

Trình bày cơ sở và các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên của cá.

Trả lời:

– Các loại thức ăn tự nhiên của cá có mối liên hệ mật thiết với nhau, tác động đến sự tồn tại và phát triển của nhau.

trinh bay co so va cac bien phap bao ve va phat trien nguon thuc an tu nhien c - Trình bày cơ sở và các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên của cá.

– Các biện pháp:

Trong vực nước nuôi cá, muốn tăng cường, phát triển nguồn thức ăn tự nhiên cho cá phải tích cực bón phân vô cơ và hữu cơ một cách hợp lí.

Bởi vì sau mỗi lần bón phân vực nước được tăng cường chất vẩn và mùn bã hữu cơ, tăng cường hàm lượng muối vô cơ…

Nguồn phân hữu cơ chủ yếu là phân chuồng, phân bắc (ủ hoai mục) phân xanh như cây muồng, cây điền thanh, cây họ đậu, dây khoai lang… Nguồn nước thải sinh hoạt trước khi cho vào ao nuôi cá phải xử lí tiêu độc và phải cho vào với mức độ nhất định, nếu đặc quá làm cá chết.

Nguồn phân vô cơ như phân đạm, phân lân tỉ lê N/P thường dùng là 4/1 hoặc 2/1 nên bón vào những tháng nóng để thay thế 1 phần phân hữu cơ vì mùa nóng bón nhiều phân hữu cơ, cá sẽ chết do thiếu ôxi.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây mới?

Post Comment