Trình bày khái niệm và mục đích của việc lai giống.

Trình bày khái niệm và mục đích của việc lai giống.

Trả lời:

Loading...

– Lai giống là dùng vật nuôi các giống khác nhau cho giao phối với nhau để đời con sinh ra mang nguồn gen di truyền của nhiều giống.

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Nêu những ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp.
DMCA.com Protection Status