Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

Trả lời:

– ĐCĐT là loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học diễn ra ngay trong xi lanh của động cơ.

– Phân loại:

+ Căn cứ vào nhiên liệu chúng ta có các loại động cơ:

  • Xăng.
  • Diezen.
  • Gas

+ Căn cứ vào số hành trình của piston chúng ta có các loại động cơ:

  • 2 kì.
  • 4 kì.
Xem thêm:  Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí.
DMCA.com Protection Status