Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì.

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì.

Trả lời:

Loading...

Tương tự như nguyên lí làm việc của đông cơ Diezen 4 kì, nhưng khác 2 điểm:

– Kì nạp: Khí nạp vào động cơ Diezen là không khí còn của động cơ xăng là hỗn hợp xăng – không khí do bộ chế hoà khí tạo ra.

– Cuối kì nén: không phải nhiên liệu được phun vào buồng cháy mà là buzi bật tia lửa điện châm cháy hỗn hợp xăng – không khí.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.
DMCA.com Protection Status