Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức

Trả lời:

Loading...

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bồi trơn cưỡng bức

– Trường hợp làm việc bình thường: Khi độns cơ làm việc, dầu bôi trơn được bơm 3 hút từ cacte 1 và được lọc sạch ở bầu lọc 5, qua van 6 tới đường dầu chính 9, theo các đường 10, 11 và 12 để đến bôi trơn các bề mặt ma sãĩ của động cơ, sau đó trờ về cacte.

Bầu lọc dầu 5 là loại bầu lọc li tâm, một phần dầu trong bầu lọc được dur J để tạo momen quay cho bầu lọc, sau đó dầu tự chảy về cacte.

– Các trường hợp khác:

+ Nếu áp suất dầu trên các đường vượt quá giá trị cho phép, van 4 sẽ mơ đe một phần dầu chảy ngược về trước bơm.

+ Nêu nhiệt độ dầu cao quá giới hạn định trước, van 6 đóng lại, dầu đi qua két làm mát 7, được làm mát trước khi chảy vào đường dầu chính 9.

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức
5 (99.43%) 487 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status