Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước

Trả lời:

trinh bay nguyen li lam viec cua he thong lam mat bang nuoc - Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước

Động cơ làm việc, nước trong áo nước nóng dần.

– Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới hạn định trước, van 4 đóng cửa thông với đường nước về két, mơ hoàn toàn cửa thông với đường nước 8 đổ nước trong áo nước chảy thẳng về trước bơm 10 rồi lại được bơm vào áo nước. Như vậy, nhiệt độ nước trong áo nước tăng nhanh, rút ngắn thời gian hâm nóng động cơ.

– Khi nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn đã định, van 4 mở cả hai đường để nước trong áo nước vừa chảy vào két 5, vừa chảy vào đường nước 8

– Khi nhiệt độ nước tronií áo nước vượt quá giới hạn định trước, van 4 đóng cửa thông với đường nước 8, mở hoàn toàn cửa thông với đường nước vào két 5, toàn bộ nước nóng ở áo nước đi qua kct 5, được làm mát rồi được bơm 10 hút đưa trở lại áo nước của động cơ.

Từ khóa tìm kiếm

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.
DMCA.com Protection Status